Benchmark uw performance! 
versus de beste customer services van Nederland en ontvang direct klantenfeedback.

​ 

DE TOP 30 CONTACTCENTERS VOOR CUSTOMER SERVICE VAN NEDERLAND

top30ccHet Top 30 Contact Center Onderzoek is een initiatief van BBP Media, uitgever van ondermeer CustomerFirst en CCM, en het Klantinteractie Kenniscentrum. Het Top30 Contact Center Onderzoek is het grootste mystery benchmark onderzoek in Nederland. De doelstelling van het programma is het bieden van inzicht voor contact centers in wat door het algemene publiek als een uitstekende customer service wordt gezien over de kanalen call, e-mail en social media. Het programma is ondermeer gebaseerd op 14.400 effectieve mystery calls, op een jaarlijkse interne benchmark en op de meting van de online reputatie. De mysterycalls en mails worden verspreid over het jaar uitgevoerd.

Het Top30 programma geeft u de mogelijkheid om uw customer service verder te verbeteren en biedt inzicht in de merkbeleving van de klant.

 

"Bijzonder waardevol"

De Efteling is van mening dat de resultaten van de Top 30 Contactcenters voor Customer Service bijzonder waardevol zijn. "Door de uitslag van het onderzoek hebben wij geconstateerd dat onze bereikbaarheid beter kan", laat Contact Center manager Nicole Urlings weten. "Het heeft ons inzage gegeven in de huidige stand van zaken en wij hebben de resultaten kunnen presenteren aan de directie. Nu zijn we hard bezig met een verbeterslag."

Nicole Urlings, Contact Center Manager De Efteling

Meer transparantie

transparantCustomerFirst en het Klantinteractie Kenniscentrum willen met het samenstellen van een 'Top 30 Call Centers voor Customer Service' meer transparantie bieden over de performance van deze sector. Een afgeleide doelstelling is om het imago van customer service onder het grote publiek te verbeteren. Nederlandse bedrijven eisen een reëel beeld te krijgen van de prestaties customer servicesector.

Een belangrijke motivatie is dat de gemiddelde consument zich absoluut geen beeld kan vormen van hoe callcenters werken. Het stigma dat de sector bestaat uit 'bedrijven die je met ongevraagde telefoontjes lastigvallen onder het eten' is hardnekkig. En dat terwijl het initiatief tot klantcontact in de meeste gevallen ligt bij consumenten, burgers, patiënten en klanten met vragen of klachten. In meer dan 80 procent van de gevallen. Immers, je hebt een vraag of probleem en zoekt contact met een organisatie. Om te beginnen via het internet. aansluitend volgen telefoon,e-mail, live chat, chatbot of social media.
Helaas voeren de klachten over onbereikbaarheid, omslachtige procedures en een gebrek aan empathisch vermogen bij bedrijven de boventoon. En dat terwijl klanten in de meeste gevallen in het eerste contact goed worden geholpen. Er is weinig tot niets bekend over de kwaliteit van contactcenters. Dit vergroot de noodzaak tot het ontwikkelen van prestatie-indicatoren.

KIRC

KIRC2013

CustomerFirst

customerfirst