Benchmark uw performance! 
versus de beste customer services van Nederland en ontvang direct klantenfeedback.

​ 

DE TOP 30 CONTACTCENTERS VOOR CUSTOMER SERVICE VAN NEDERLAND

top30ccHet Top 30 Contact Center Onderzoek is een initiatief van BBP Media, uitgever van ondermeer CustomerFirst en CCM, en het Klantinteractie Kenniscentrum. Het Top30 Contact Center Onderzoek is het grootste mystery benchmark onderzoek in Nederland. De doelstelling van het programma is het bieden van inzicht voor contact centers in wat door het algemene publiek als een uitstekende customer service wordt gezien over de kanalen call, e-mail en social media. Het programma is ondermeer gebaseerd op 14.400 effectieve mystery calls, op een jaarlijkse interne benchmark en op de meting van de online reputatie. De mysterycalls en mails worden verspreid over het jaar uitgevoerd.

Het Top30 programma geeft u de mogelijkheid om uw customer service verder te verbeteren en biedt inzicht in de merkbeleving van de klant.

 

"Bijzonder waardevol"

De Efteling is van mening dat de resultaten van de Top 30 Contactcenters voor Customer Service bijzonder waardevol zijn. "Door de uitslag van het onderzoek hebben wij geconstateerd dat onze bereikbaarheid beter kan", laat Contact Center manager Nicole Urlings weten. "Het heeft ons inzage gegeven in de huidige stand van zaken en wij hebben de resultaten kunnen presenteren aan de directie. Nu zijn we hard bezig met een verbeterslag."

Nicole Urlings, Contact Center Manager De Efteling

De Efteling voert aanbevelingen gefaseerd door

Hoe gaan deelnemers om me de maandrapportages? Worden de aanbevelingen verwerkt in de dagelijkse processen? Of is het raadzamer flexibel om te springen met iedere maandrapportage? De Efteling voert aanbevelingen gefaseerd door.

"Met ons Contact Center sluiten we aan bij de doelstellingen die De Efteling voor de komende jaren heeft bepaald. Daar stemmen we onze targets op af. We bekijken de uitkomsten van de mystery calls hierbij kritisch", verduidelijkt Nicole Urlings, Contact Center Manager. "We nemen niet alle aanbevelingen direct over, maar maken keuzes over welke resultaten prioriteit hebben én passen bij de targets. Natuurlijk willen we alles aanpakken en in alles uitblinken. Uiteindelijk zullen we dit ook bereiken, maar dan wel door keuzes te maken en gefaseerd de aandachtpunten aan te pakken. Dan wordt het concreter en efficiënter."

"Als je bijvoorbeeld een team of een medewerker meerdere zaken tegelijkertijd laat bekijken, zal het effect niet zo snel zichtbaar zijn. Door iedere twee maanden een nieuw thema aan te pakken, krijgt alles voldoende aandacht en wordt het geborgd, voordat het volgende thema wordt aangepakt. Soms vragen aandachtspunten ook om een investering. Dit bekijken we dan kritisch en afhankelijk van de noodzaak en behoefte, besluiten we om dit op korte of lange termijn aan te pakken."

KIRC

KIRC2013

CustomerFirst

customerfirst